บริการห้องเช่าประชุม อบรมสัมนา จัดกิจกรรม

บริการเช่าห้องประชุม เช่าห้องเพื่อสัมมนา 

ห้องผีเสื้อสมุทร
ราคาต่อวัน 3000 บาท 
ขนาดห้อง กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร  
สามารถนั่งประชุมได้ 30 ท่าน
สิ่งที่มีให้ในห้องประชุม
- โต๊ะ 15 ตัว 
- เก้าอี้ 30 ตัว
- เครื่องฉาย
- ลำโพง 
- กระดานไวท์บอร์ดขนาด 80 x 120 ซม.
  
 
ห้องพระอภัยมณี
ราคาต่อวัน 3500 บาท 
ขนาดห้อง กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร 
สามารถนั่งประชุมได้ 30 ท่าน
สิ่งที่มีให้ในห้องประชุม
- โต๊ะ 15 ตัว
- เก้าอี้ 30 ตัว
- เครื่องฉาย
- ลำโพง
- กระดานไวท์บอร์ดขนาด 80 x 120 ซม.

  

ห้องสุนทรภู่
ราคาต่อวัน 4000 บาท 
ขนาดห้อง กว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร
สามารถนั่งประชุมได้ 30 ท่าน
สิ่งที่มีให้ในห้องประชุม
- โต๊ะ 15 ตัว
- เก้าอี้ 30 ตัว
- เครื่องฉาย
- ลำโพง
- กระดานไวท์บอร์ดขนาด 80 x 120 ซม.

  

Visitors: 87,088