การทำงานในที่อับอากาศ

จากสถิติการประสบอันตรายของกุงทุนเงินทดแทนในแต่ละปี มีผู้ประสบอันตรายไม่น้อย ทั้งเกิดจากความไม่เข้าใจ ทั้งเกิดจากความประมาทที่ตนเองคิดว่าไม่เป็นไร อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีทั้งจากภาคการเกษตร ภาคสุขาภิบาล ภาคอุตสาหกรรม บทความหน้านี้ จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเบื้องต้น สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งเนื้อหาแบ่งการเขียนเป็นหลายเรื่อง หลายตอน ผู้เขียนจะเขียนแบบสั้นๆกระชับๆ ในเเต่ละเนื้อหา หากต้องการความรู้เพิ่มเติมในรายละเอียด ให้สมัครอบรมแบบเต็มหลักสูตร

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท โลโก้บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่ 

Visitors: 87,090