จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ.

หลักการและเหตุผล

อ้างอิง กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565  กำหนดให้สถานประกอบการ ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และ คปอ. เพื่อดำเนินการให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จึงขออนุญาต เสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ พร้อมกับเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ  ดังรายละเอียด

 

ชื่อหลักสูตร

  • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
  • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
  • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
  • หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ลำดับ หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาในการอบรม
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 12 ชม.
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 12 ชม.
3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 30 ชม.
4 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 12 ชม.

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 2,300 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 27,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

อีเมล : direction.tn@gmail.com
โทร : 0889510740
ไลน์ไอดี : @direction.tn

ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

 

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
Visitors: 91,834