หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล

อันตรายจากกไฟฟ้า เกิดจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเข้าไปแตะและต่อเป็นส่วนหนึ่งใน วงจรไฟฟ้าหรือต่อครบวงจร โดยอาจจะสัมผัสถูกสายไฟฟ้าทั้งสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียว หรืออาจจะไปสัมผัสถูกวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลอยู่ ในขณะที่ร่างกายส่วนอื่นสัมผัสอยู่กับพื้นดินหรือที่ชื้นแฉะ กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายลงสู่ดินครบวงจร ทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ 

เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความรู้ความสามารถขอผู้ปฏบัติงาน รวมถึงป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น จากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 2,500 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 28,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่ด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับด่วนที่สุด 

 

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
Visitors: 87,090