หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man)

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรผู้เฝ้าระวัง Fire watch man เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญ เพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย เช่น งานประกายไฟ งานเชื่อม งานตัด งานเจียร ผู้ปฎิบัติงานไม่สามารถทำได้โดยลำพังได้ เพราะขณะปฎิบัติงานจะไม่สามารถดูแลประกายของตัวได้ ประกายไฟที่กระเด็นไป อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ระบบงานประกายไฟ จึงต้องอาศัยอีกคนที่คอยดูแลประกายไฟให้ เช่นคอยสั่งหยุดงาน เมื่อเห็นประกายไฟร่วงหล่นลงมา และให้ผู้ปฎิบัติงานดำเนินการแก้ไขใหม่ แล้วจึงค่อยเริ่มงานอีกที หรืออีกตัวอย่าง เช่น เมื่อระบบป้องกันอัคคีภัยเกิดขัดข้องหรือเสียหาย ตลอดเวลาต้องมี ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man) เฝ้าสังเกตุการณ์ตลอดเวลา เพื่อระงับไฟที่เกิดขึ้นแทนระบบอัติโนมัติที่ไม่ทำงาน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความรู้ความสามารถขอผู้ปฏบัติงาน รวมถึงป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร "ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man)"  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch

6

4

2

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

ลำดับ

หัวข้ออบรม

ระยะเวลา

1

คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

1 ชั่วโมง

2

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน

1 ชั่วโมง

3

ประเภท องศ์ประกอบ การเกิด และการดับไฟ

1 ชั่วโมง

4

อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

1 ชั่วโมง

5

ระบบใบอนุญาติทำงานประกายไฟ และใบอนุญาติอื่นๆ

1 ชั่วโมง

6

การตรวจสอบสภาพอากาศ การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร และบริเวณทำงาน

1 ชั่วโมง

7

การฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และถังดับเพลิง

2 ชั่วโมง

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 4,000 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 39,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่ 

  • อีเมล : direction.tn@gmail.com
  • ไลน์ไอดี : preechasriroon
  • โทร : 0895412239  0889510740

 ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
 
กำหนดการฝึกอบรม
26 มกราคม 2563
23 กุมภาพันธ์ 2563
22 มีนาคม 2563
26 เมษายน 2563
31 พฤศภาคม 2563
21 มิุนายน 2563
12 กรกฎาคม 2563
23 สิงหาคม 2563
27 กันยายน 2563
25 ตุลาคม 2563
29 พฤศจิกายน 2563
20 ธันวาคม 2563
 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 36,228