หลักสูตร การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ การขับขี่รถยก

หลักการและเหตุผล

โฟล์คลิฟท์ หรือเรียกรถยก นับมีความสำคัญและจำเป็นในการประกอบธุระกิจ สำหรับสถานประกอบการ แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากใช้รถยกนั้นก็มีมากเช่นกัน ตั้งแต่อุบัติเหตุขั้นร้ายแรงถึงแก่ชีวิต และเหตุเฉี่ยวชนเล็กๆน้อยๆ อันทำให้เกิดทรัพย์สินเสียหายอยู่บ่อยๆ

เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการใช้ และการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้พนักงานและผู้ขับขี่ มีความรู้ ใช้การได้อย่างถูกต้อง

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม ภายใต้หลักสูตร “การขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

การขับขี่รถยก โฟล์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย

6

4

2

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

หัวข้อบรรยาย

ระยะเวลา

กฎหมายและมาตรฐานในการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

1 ชั่วโมง

ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ ประเภทต่างๆ

0.5 ชั่วโมง

ส่วนประกอบของโฟล์คลิฟท์

0.5 ชั่วโมง

อุบัติเหตุจากการใช้งานรถยก

0.5 ชั่วโมง

ความปลอดภัยในการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

1 ชั่วโมง

การตรวจสอบและการบำรุงรักรถโฟล์คลิฟท์

0.5 ชั่วโมง

การฝึกภาคปฏิบัติ การขับขี่ภาคสนามเสมือนจริง

2 ชั่วโมง

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 4,000 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 28,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

อีเมล : direction.tn@gmail.com
โทร : 0889510740
ไลน์ไอดี : @direction.tn

ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

 การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
 

  

Visitors: 91,832