หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

หลักการและเหตุผล

หลายๆครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ปั้นจั่นนั้นจะปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์เสมอๆ หลายกรณีสาเหตุก็มาจากความไม่รู้หรือขาดการอบรมของตัวผู้ปฏิบัติงาน จึงทำให้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และเกิดอุบัติเหตุขึ้น อันส่งผลต่อความเสียหายที่ตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บของตัวผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินเสียหาย และเสียหายด้านชื่อเสียงของบริษัท

เพื่อเป็นการป้องกันความเสียที่จะเกิดขึ้น เราจึงต้องเตรียมบุคคลากรด้านนี้ให้มีความรู้ ด้วยการอบรม เพิ่มพูนความความให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปั้นจั่น เช่น ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จึงขออนุญาต เสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ พร้อมกับเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฏหมายกำหนด และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ  ดังรายละเอียด 

 

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ลำดับ หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาในการอบรม ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ
1 ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น 12 9 3
2 ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 18 15 3
3 ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 12 9 3
4 ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 12 3
5 ทบทวน 3 3 0

 

อัตราค่าลงทะเบียน

1. ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น 

อัตราต่อท่าน : 4,500 บาท

2. ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

อัตราต่อท่าน : 5,000 บาท

3. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

อัตราต่อท่าน : 4,000 บาท

4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

อัตราต่อท่าน : 4,000 บาท

5. ทบทวน

อัตราต่อท่าน : 1,500 บาท

 

พิเศษ 

อัตราต่อหลักสูตร : 39,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่

 ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

 

กำหนดการอบรม

 

11 – 12 ตุลาคม 2564 

15 – 16 พฤศจิกายน 2564

13 – 14 ธันวาคม 2564

 

การฝึกอบรมปฏิบัติให้สัญญาณเครน

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,306