ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

หลักการและเหตุผล

งานยกเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง และอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เช่นสลิงดีดใส่ผู้ปฏิบัติงาน จนทำให้อวัยวะเละฉีกขาด ชิ้นงานหนีบมือขาดขณะทำการยกของ กระเเสไฟฟ้าเเรงสูงกระโดดลงมาโดนตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือสลิงที่ยกขาดทำให้ชิ้นงานหล่นทับตัวผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ด้านล่าง

เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม ภายใต้หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นอย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

 
ติดต่ออบรม การจองอบรม
ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท ไปที่
อีเมล : direction.tn@gmail.com
ไลน์ไอดี : directionshop
โทร : 0889510740
ไลน์คิวอาร์โค๊ด :
 
อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราต่อท่าน : 3,900 บาท
อัตราต่อหลักสูตร : 39,000 บาท / รุ่น 30 ท่าน
 
การชำระค่าอบรม
เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
 
 
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2565
17 มกราคม 2565
14 กุมภาพันธ์ 2565
14 มีนาคม 2565
11 เมษายน 2565
17 พฤศภาคม 2565
13 มิุนายน 2565
11 กรกฎาคม 2565
15 สิงหาคม 2565
12 กันยายน 2565
10 ตุลาคม 2565
14 พฤศจิกายน 2565
13 ธันวาคม 2565
 
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ให้สัญญาณ และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ประจำปี 2565
17 - 18 มกราคม 2565
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565
14 - 15 มีนาคม 2565
11 - 12 เมษายน 2565
17 - 18 พฤศภาคม 2565
13 - 14 มิุนายน 2565
11 - 12 กรกฎาคม 2565
15 - 16 สิงหาคม 2565
12 - 13 กันยายน 2565
10 - 11 ตุลาคม 2565
14 - 15 พฤศจิกายน 2565
13 - 14 ธันวาคม 2565

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้สัญญาณเครน

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,552