ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2565
17 มกราคม 2565
14 กุมภาพันธ์ 2565
14 มีนาคม 2565
11 เมษายน 2565
17 พฤศภาคม 2565
13 มิุนายน 2565
11 กรกฎาคม 2565
15 สิงหาคม 2565
12 กันยายน 2565
10 ตุลาคม 2565
14 พฤศจิกายน 2565
13 ธันวาคม 2565
 
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ให้สัญญาณ และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ประจำปี 2565
17 - 18 มกราคม 2565
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565
14 - 15 มีนาคม 2565
11 - 12 เมษายน 2565
17 - 18 พฤศภาคม 2565
13 - 14 มิุนายน 2565
11 - 12 กรกฎาคม 2565
15 - 16 สิงหาคม 2565
12 - 13 กันยายน 2565
10 - 11 ตุลาคม 2565
14 - 15 พฤศจิกายน 2565
13 - 14 ธันวาคม 2565

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้สัญญาณเครน

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 52,334