ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

หลักการและเหตุผล

งานยกเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง และอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เช่นสลิงดีดใส่ผู้ปฏิบัติงาน จนทำให้อวัยวะเละฉีกขาด ชิ้นงานหนีบมือขาดขณะทำการยกของ กระเเสไฟฟ้าเเรงสูงกระโดดลงมาโดนตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือสลิงที่ยกขาดทำให้ชิ้นงานหล่นทับตัวผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ด้านล่าง

เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม ภายใต้หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นอย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

 
ติดต่ออบรม การจองอบรม
ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท ไปที่
อีเมล : direction.tn@gmail.com
ไลน์ไอดี : directionshop
โทร : 0889510740
ไลน์คิวอาร์โค๊ด :
 
อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราต่อท่าน : 1,800 บาท (ทบทวน)
อัตราต่อท่าน
 : 3,900 บาท (เรียนใหม่)
อัตราต่อหลักสูตร : 39,000 บาท / รุ่น 30 ท่าน
 
การชำระค่าอบรม
เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
 
 
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2566
16 มกราคม 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566
13 มีนาคม 2566
7 เมษายน 2566
15 พฤศภาคม 2566
12 มิุนายน 2566
10 กรกฎาคม 2566
15 สิงหาคม 2566
11 กันยายน 2566
16 ตุลาคม 2566
13 พฤศจิกายน 2566
12 ธันวาคม 2566
 
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ให้สัญญาณ และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ประจำปี 2566
16 - 17 มกราคม 2566
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2566
13 - 14 มีนาคม 2566
7 - 8 เมษายน 2566
15 - 16 พฤศภาคม 2566
12 - 13 มิุนายน 2566
10 - 11 กรกฎาคม 2566
15 - 16 สิงหาคม 2566
11 - 12 กันยายน 2566
16 - 17 ตุลาคม 2566
13 - 14 พฤศจิกายน 2566
12 - 13 ธันวาคม 2566

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้สัญญาณเครน

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,654