หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

หลักการและเหตุผล

หลายๆครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ปั้นจั่นนั้นจะปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์เสมอๆ หลายกรณีสาเหตุก็มาจากความไม่รู้หรือขาดการอบรมของตัวผู้ปฏิบัติงาน จึงทำให้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และเกิดอุบัติเหตุขึ้น อันส่งผลต่อความเสียหายที่ตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บของตัวผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินเสียหาย และเสียหายด้านชื่อเสียงของบริษัท

เพื่อเป็นการป้องกันความเสียที่จะเกิดขึ้น เราจึงต้องเตรียมบุคคลากรด้านนี้ให้มีความรู้ ด้วยการอบรม เพิ่มพูนความความให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปั้นจั่น เช่น ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จึงขออนุญาต เสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ พร้อมกับเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฏหมายกำหนด และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ  ดังรายละเอียด 

 

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ลำดับ

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

1

ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

12

9

3

2

ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

18

15

3

3

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

12

9

3

4

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

12 3

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 4,000 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 39,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่

 ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

 

กำหนดการอบรม

25 – 26 มกราคม 2564                    

15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

15 – 16 มีนาคม 2564

12 – 13 เมษายน 2564

10 – 11 พฤษภาคม 2564

14 – 15 มิถุนายน 2564

12 – 13 กรกฎาคม 2564

16 – 17 สิงหาคม 2564

13 – 14 กันยายน 2564

11 – 12 ตุลาคม 2564

15 – 16 พฤศจิกายน 2564

13 – 14 ธันวาคม 2564

 

การฝึกอบรมปฏิบัติให้สัญญาณเครน

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,472