ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

หลักการและเหตุผล

งานยกเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง และอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เช่นสลิงดีดใส่ผู้ปฏิบัติงาน จนทำให้อวัยวะเละฉีกขาด ชิ้นงานหนีบมือขาดขณะทำการยกของ กระเเสไฟฟ้าเเรงสูงกระโดดลงมาโดนตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือสลิงที่ยกขาดทำให้ชิ้นงานหล่นทับตัวผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ด้านล่าง

เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม ภายใต้หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นอย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

 
ติดต่ออบรม การจองอบรม
อีเมล : direction.tn@gmail.com
โทร : 0889510740
ไลน์ไอดี : @direction.tn

ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

 
อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราต่อท่าน : 1,800 บาท (ทบทวน)
อัตราต่อท่าน
 : 3,900 บาท (เรียนใหม่)
อัตราต่อหลักสูตร : 39,000 บาท / รุ่น 30 ท่าน
 
การชำระค่าอบรม
  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
 
 
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2567
15 มกราคม 2567
12 กุมภาพันธ์ 2567
11 มีนาคม 2567
17 เมษายน 2567
13 พฤศภาคม 2567
24 มิุนายน 2567
8 กรกฎาคม 2567
26 สิงหาคม 2567
9 กันยายน 2567
7 ตุลาคม 2567
11 พฤศจิกายน 2567
9 ธันวาคม 2567
 
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ประจำปี 2567
15-16 มกราคม 2567
12-13 กุมภาพันธ์ 2567
11-12 มีนาคม 2567
17-18 เมษายน 2567
13-14 พฤษภาคม 2567
24-25 มิถุนายน 2567
8-9 กรกฎาคม 2567
26-27 สิงหาคม 2567
9-10 กันยายน 2567
7-8 ตุลาคม 2567
11-12 พฤศจิกายน 2567
9-10 ธันวาคม 2567
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น (ชนิดอยู่กับที่) ประจำปี 2567
15-17 มกราคม 2567
12-14 กุมภาพันธ์ 2567
11-13 มีนาคม 2567
17-19 เมษายน 2567
13-15 พฤษภาคม 2567
24-26 มิถุนายน 2567
8-10 กรกฎาคม 2567
26-28 สิงหาคม 2567
9-11 กันยายน 2567
7-9 ตุลาคม 2567
11-13 พฤศจิกายน 2567
9-11 ธันวาคม 2567
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่) ประจำปี 2567
15-17 มกราคม 2567
12-14 กุมภาพันธ์ 2567
11-13 มีนาคม 2567
17-19 เมษายน 2567
13-15 พฤษภาคม 2567
24-26 มิถุนายน 2567
8-10 กรกฎาคม 2567
26-28 สิงหาคม 2567
9-11 กันยายน 2567
7-9 ตุลาคม 2567
11-13 พฤศจิกายน 2567
9-11 ธันวาคม 2567
 

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้สัญญาณเครน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,056