หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ตามมาตรฐาน BS / EN

22หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานนั่งร้านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง ติดตั้ง ฯลฯ ทางผู้ประกอบการจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และรู้จักเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ตลอดจนต้องมีทักษะด้านการตรวจสอบซ่อมบำรุง อีกทั้งผู้ประกอบการต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วย

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด หากเมื่อเราต้องการตั้งนั่งร้าน เราจึงได้ต้องได้รับการผึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งนั่งร้านโดยต้องเข้าใจหลักและวิธีการในการดำเนินการ ทั้งภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร “การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐาน BS5973 / EN12811” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐาน BS EN

12

9

3

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุน

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

ลำดับ

หัวข้ออบรม

ระยะเวลา

1

กฏหมายพื้นฐานและมาตรฐานในการติดตั้ง

1 ชั่วโมง

2

อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

1 ชั่วโมง

3

การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เมื่อติดตั้งนั่งร้าน

1 ชั่วโมง

4

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนั่งร้านประเภทต่างๆ

1 ชั่วโมง

5

โครงสร้างของนั่งร้านประเภทต่างๆในการติดตั้ง

1 ชั่วโมง

6

รายละเอียดและประเภทของนั่งน้านแบบต่างๆ

1 ชั่วโมง

7

การเตรียมการติดตั้งนั่งร้าน

1 ชั่วโมง

8

การคำนวนรับน้ำหนักนั่งร้าน ระยะต่างๆ

1 ชั่วโมง

9

การตรวจสอบนั่งร้าน แบบต่างๆ ตามมาตรฐานไทย และ BS Standard

1 ชั่วโมง

10

ฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน และตรวจสอบนั่งร้าน

3 ชั่วโมง

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 3,500 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 39,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

อีเมล : direction.tn@gmail.com
โทร : 0889510740
ไลน์ไอดี : @direction.tn

ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
 
กำหนดการอบรมประจำปี พ.ศ. 2567

- มกราคม 2567                          

16-17 กุมภาพันธ์ 2567

- มีนาคม 2567

เมษายน 2567

28-29 พฤษภาคม 2567

มิถุนายน 2567

- กรกฎาคม 2567

- สิงหาคม 2567

24-25 กันยายน 2567

- ตุลาคม 2567

- พฤศจิกายน 2567

- ธันวาคม 2567

 
การฝึกภาคปฏิบัติ ติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน
 
#1 โดย: MEC [IP: 182.232.187.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 11:04:51
อบรมแล้วสามารถเซนต์เอกสารรับรองการตั้งนั่งร้านได้หรือไม่
#2 โดย: มนตรี [IP: 49.228.8.xxx]
เมื่อ: 2019-06-14 18:02:52
มีที่นครราชสีมาหรือไม่ครับในปีนี้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,056