หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย (Working at height)

หลักการและเหตุผล

การทำงานบนที่สูงนั้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมาก ถึงขั้นเสียชีวิต บางกรณีก็ถึงขั้นทุพพลภาพ บางกรณีความสูงเพียงไม่กี่เมตรก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากหลายๆสาเหตุที่เกิดขึ้นเช่น พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม รวมถึงการเกาะคล้องเกี่ยวตะขอที่ไม่ถูกต้อง ทำให้พลัดตกลงมา อันส่งผลต่อภาระ ให้กับบริษัท และครอบครัว ในการเยียวยาดูแลรักษา ที่มากมาย

เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่บนที่สูง การใช้ และการสวมใส่อุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม                 ภายใต้หลักสูตร “การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม
 
เนื้อหา                                                                            ระเวลา
กฎหมาย และมาตรฐานที่เพชกี่ยวข้องในการทำงานบนที่สูง          1 ชั่วโมง
อุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานที่สูง                                   1 ชั่วโมง
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล                                1 ชั่วโมง
อุปกรณ์เเต่ละชนิดสำหรับการทำงานบนที่สูง                             1 ชั่วโมง
ความปลอดภัยในการทำงานที่สูงในแต่ละประเภทงาน                  1 ชั่วโมง
การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ                                                    1 ชั่วโมง
 
ติดต่ออบรม การจองอบรม
ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท ไปที่
อีเมล : direction.tn@gmail.com
ไลน์ไอดี : directionshop
โทร : 0889510740
ไลน์คิวอาร์โค๊ด :
 
อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราต่อท่าน : 2,500 บาท
อัตราต่อหลักสูตร : 28,000 บาท / รุ่น 30 ท่าน
 
การชำระค่าอบรม
เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
 
กำหนดการฝึกอบรม

21 มกราคม 2565                           

18 กุมภาพันธ์ 2565

18 มีนาคม 2565

23 เมษายน 2565

21 พฤษภาคม 2565

17 มิถุนายน 2565

16 กรกฎาคม 2565

19 สิงหาคม 2565

16 กันยายน 2565

14 ตุลาคม 2565

18 พฤศจิกายน 2565

17 ธันวาคม 2565

 
การฝึกภาคปฏิบัติงานบนที่สูง และการฝึกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
 
 
 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม
#1 โดย: องศ์ชายห้า [IP: 182.232.31.xxx]
เมื่อ: 2019-07-22 20:36:42
เครื่องมือครบ อุปกรณ์หลากหลาย สถานที่พร้อม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,552