เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด เราให้บริการงานด้านความปลอดภัยฯ แบบครบวงจร ด้วยความเป็นเลิศ และลูกค้าพึงพอใจสูงสุด คือความตั้งใจและมุ่งมั่นของเรา

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ด้วยความเจตนาของคุณ ปรีชา ศรีรุณ ประธานกรรมการบริหารสูงสุด 

คาดหวังว่า จะพัฒนาระบบ และมาตรฐานการทำงาน ของคนงานไทย ให้มีมาตรฐานมากขึ้น และลดลดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน ให้ลดน้อยลง

อกสารรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 / 2015

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

จป.62 - 057

 

ความปลอดภัยความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม และผู้อนุญาต

อ.62 - 002

บรรยากาศ สถานอบรม น่าเรียน สะอาด อากาศดี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 89,056